יום שלישי, 8 בנובמבר 2016

אף מאומץ בוגר לא הביע חרטה על פתיחת התיקהתנועה לזכויות מאומצים 
- בתחילת השנה התחלנו במאבק לשינוי סעיף 34 לחוק האימוץ האוסר עלינו להזדהות בציבור כמאומצים ללא אישור בית משפט והשירות למען הילד. הרמנו דפים בפייסבוק, משכנו את תשומת לב התקשורת, גייסנו תמיכה ציבורית, נפגשנו עם חברי כנסת, השמענו את קולנו בועדה לזכויות הילד והשתתפנו בישיבות שעסקו בניסוח הסעיף מחדש. 
עכשיו, עם תחילת מושב החורף של הכנסת תעלה להצבעה בקריאה ראשונה הצעת החוק לתיקון הסעיף, ואם לא יהיו הפתעות, ישונה סעיף סתימת הפיות של ציבור שלם ונוכל לדבר באופן גלוי וללא הגבלות על הנושאים הקרובים לליבנו. זו תהיה הפעם הראשונה שבה ישונה סעיף בחוק האימוץ כתוצאה ישירה של מאבק ציבורי שבא מהשטח. בוגרים שאומצו ואחרים הקרובים להם, התגייסו לפעולה והביאו לשינוי. כדי לבסס את מעמד הבוגרים שאומצו כציבור בפני עצמו הפועל עבור עצמו, הקמנו עמותה בשם התנועה לזכויות מאומצים. התנועה לזכויות מאומצים שמה לה למטרה להביא לשינוי אמיתי ומשמעותי בדימוי ובמעמד הציבורי והחוקי של הבוגרים שאומצו. לא עוד "ילדים מאומצים", אלא אנשים ואזרחים בוגרים שווי זכויות במדינת ישראל. אנו פועלים ונפעל בכל זירה אפשרית לקידום המטרות שהצבנו לעצמנו.