יום ראשון, 6 בנובמבר 2016

לבסס את מעמד הבוגרים שאומצו כציבור בפני עצמו הפועל עבור עצמו


בוגרים שאומצו ואחרים הקרובים להם, התגייסו לפעולה והביאו לשינוי. כדי לבסס את מעמד הבוגרים שאומצו כציבור בפני עצמו הפועל עבור עצמו, הקמנו עמותה בשם התנועה לזכויות מאומצים. התנועה לזכויות מאומצים שמה לה למטרה להביא לשינוי אמיתי ומשמעותי בדימוי ובמעמד הציבורי והחוקי של הבוגרים שאומצו. לא עוד "ילדים מאומצים", אלא אנשים ואזרחים בוגרים שווי זכויות במדינת ישראל. אנו פועלים ונפעל בכל זירה אפשרית לקידום המטרות שהצבנו.